sierż. szt. Dariusz Grzegorczyk - Komisariat Chęciny - KMP Kielce

Komisariat Chęciny

sierż. szt. Dariusz Grzegorczyk

Rejon służbowy nr 48 – obejmuje miejscowości: Gościniec, Korzecko, Skiby, Polichno, Podpolichno, Miedzianka, Charężów, Bolmin, Milechowy.


Komisariat Policji w Chęcinach

ul. Osiedle Północ 9, 26 - 060 Chęciny

telefon: 47 801 1348

Telefon komórkowy 608 - 342 - 659

fax: 47 801 1345

e-mail dzielnicowy.kielce48@ki.policja.gov.pl