Kierowcy zapomnieli… My przypominamy!!! - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Kierowcy zapomnieli… My przypominamy!!!

Pomimo coraz większej świadomości uczestników ruchu drogowego na temat konsekwencji nie stosowania się do przepisów prawa o ruchu drogowym, nadal nie brakuje osób, które w rażący sposób naruszają bezpieczeństwo innych jego uczestników. Tylko w miniony weekend świętokrzyscy stróże prawa zatrzymali 53 prawa jazdy nieodpowiedzialnym kierowcom.

Przekroczenie prędkości jest najczęstszą przyczyną tragicznych wydarzeń na naszych drogach, dlatego też każdego dnia funkcjonariusze bacznie przyglądają się zachowaniu uczestników ruchu.   

Tylko w miniony weekend, aż 53 kierowcom na trzy miesiące zostały zabrane uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W piątek 18, sobotę 19 i niedzielę 16 kierujących swoimi samochodami przekroczyło dozwoloną prędkość o 50 km/h. Policjanci rozliczyli ich już z tego nieodpowiedzialnego zachowania.

Jeszcze raz przypominamy, że od 18 maja 2015 r. obowiązują zmiany w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Zgodnie z art. 135 ust. 1a. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Apelujemy o rozwagę podczas korzystania z dróg, gdyż w dużej mierze bezpieczeństwo zależy od nas samych.

 

Opr.MT

Źródło: KWP w Kielcach