,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego’’ – sierpień 2015 - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego’’ – sierpień 2015

W poniedziałek 10 sierpnia 2015 roku na terenie województwa świętokrzyskiego, policjanci przeprowadzą wzmożone działania pod nazwa ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego’’, w których szczególną uwagę zwracać będą na nieprawidłowe zachowania na drodze w relacji pieszy- kierujący, kierujący-pieszy.

Głównym celem tych działań, będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja ma także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić, w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze.

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie elementów odblaskowych przez pieszych podczas korzystania z dróg.

Kierowco, zwracaj uwagę na pieszych i rowerzystów na drodze nie jesteś sam!