Działania TRUCK & BUS-sierpień 2015 - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Działania TRUCK & BUS-sierpień 2015

W najbliższą środę tj. 5 sierpnia w godz. 06.00 – 22.00 świętokrzyscy policjanci po raz kolejny przeprowadzą akcję pod nazwą "TRUCK & BUS”. Głównym jej celem będzie ujawnianie i eliminowanie wszelkich naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz prawa o ruchu drogowym ze strony przewoźników w czasie wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy. Działania mają na celu także zminimalizowanie udziału tej grupy kierujących w wypadkach drogowych.