Prędkość zabija - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Prędkość zabija

Spośród wszystkich zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierujących, przyczyną aż jednej czwartej jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Od początku roku z powodu niewłaściwego zachowania kierowców na naszych drogach zginęło 9 osób, a 423 zostało rannych.

Od momentu wejścia w życia nowych przepisów czyli od 18 maja bieżącego roku, świętokrzyscy policjanci zatrzymali 123 prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym. Niepokojący jest fakt, ze wielu kierowców pomimo braku uprawnień do kierowania decyduje się wsiąść za kierownicę samochodu. Od 18 maja policjanci zatrzymali 46 osób, które nigdy nie posiadały uprawnień do kierowania oraz 27 osób, które miały już cofnięte uprawnienia do kierowania.

Przypominamy że kierowanie pojazdem z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym,  wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy.  Kierowanie pojazdem pomimo zatrzymania uprawnień, skutkuje ponownym egzaminem sprawdzającym kwalifikacje kierowcy.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach