WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH! - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH!

Od 18 maja wchodzą w życie ważne zmiany w przepisach dotyczących kierowców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy użytkownik ruchu drogowego powinien się z nimi zapoznać. Zmiany dotyczą w dużej mierze odpowiedzialności karnej za rażące łamanie przepisów ruchu drogowego.

Nietrzeźwy za kierownicą.

Osoba kierująca  autem pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających zostanie surowiej ukarany niż dotychczas . Ustawodawca przewidział kara więzienia, a nawet dożywotniego zatrzymania  prawa jazdy. Dodatkowo sąd będzie mógł orzec nawiązkę w kwocie 5 tys. na fundusz pomocy pokrzywdzonym, lub 10 tys. złotych na rzecz pokrzywdzonego.

Zmiany w prawie przewidują  możliwość ubiegania się o przywrócenie prawa jazdy, jeśli kierujący utraci je za jazdę pod wpływem alkoholu. Warunkiem jednak będzie, zamontowanie w jego aucie  blokady alkoholowej. Urządzenie to,  uniemożliwi uruchomienie silnika pojazdu  i pojazdu szynowego w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu.

Blokada alkoholowa.

Kierujący zobowiązany do kierowania pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, będzie zobligowany do okazywania na żądanie organu uprawnionego do kontroli dwóch dokumentów:

- Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym w zakresie wyposażeniu pojazdu w blokadę alkoholową,

- Dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

W przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w blokadę alkoholową, ale kierujący nie będzie  posiadał przy sobie choćby jednego z wymaganych dokumentów popełnia wykroczenie z art. 95 kw. Będzie skutkowało to  zatrzymaniem prawa jazdy bez, możliwości dalszej jazdy.

Jeżeli kierujący będzie poruszał się pojazdem nie wyposażonym w blokadę alkoholowa po mimo ciążącego na nim obowiązku, popełni przestępstwo z art. 244 kk, co skutkować będzie zatrzymaniem uprawnień do kierowania  i zakazem dalszej jazdy.

,,Do trzech razy sztuka’’.

Jeśli kierujący posiada uprawnienia powyżej 2 lat, a przekroczy dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 50 km/h, policjant obligatoryjnie zatrzyma prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Jeżeli kierujący w okresie  2 lat od uzyskania prawa jazdy , w terenie zabudowanym  trzy razy przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 30 km/h,  straci dokument na trzy miesiące.  

W obydwu przypadkach jeśli  kierujący  zdecyduje się na kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień, to okres zatrzymania uprawnień, zostanie przedłużony do 6 miesięcy. Kierowca straci prawo jazdy i zmuszony będzie zdawać ponownie egzamin,  jeżeli w trakcie trwania drugiego już zakazu, zostanie zatrzymany bez uprawnień.

Nadmierna liczba osób w pojeździe.

Kierowca straci  prawo jazdy na trzy miesiące, jeżeli będzie przewoził w pojeździe:  więcej niż 5 osób- nie zgodnie z liczba określoną w dowodzie rejestracyjnym - dotyczy to autobusu, lub więcej niż 2 w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy czy tez pojazd wolnobieżny.  

 Opr. MB

Źródło:  KWP w Kielcach