Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Dzień ten został ustalony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i został on wyznaczony już w 2000 roku. Święto to ma na celu przypomnienie, jak ważna jest pierwsza pomoc osobom poszkodowanym w rożnych sytuacjach życiowych.

Świętokrzyscy policjanci w Kieleckim Parku Technologicznym przeprowadzili szkolenie z podstawowych zasad pierwszej pomocy dla pracowników KPT. Zajęcia te miały uświadomić, jak ważna jest nasza pierwsza pomoc osobie poszkodowanej. To od naszej postawy wobec drugiego człowieka zależy jego zdrowie i życie. Na wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej mamy nie całe 4 minuty. Pamiętaj że ty też możesz potrzebować pomocy.

Opr. TK