Bezpieczny rowerzysta - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpieczny rowerzysta

W Szkole Podstawowej w Makoszynie odbyło się spotkanie uczniów z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy. Mundurowy zapoznał słuchaczy z przepisami ruchu drogowego, które muszą znać, aby uzyskać kartę rowerową.

Na spotkaniu przy użyciu materiałów multimedialnych przyszli młodzi kierowcy zapoznali się z co to jest: droga, kierowca, kierujący, kolumna pieszych, oraz jak powinien być wyposażony rower. Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w zajęcia poprzez odpowiadanie na zadane pytania, jak również poddawali kazusy odnośnie nurtujących ich przepisów i poszczególnych przypadków.

Taka prelekcja w dużym stopniu wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach, co owocuje w przyszłości .

Opr. TK