Bezpieczny wypoczynek podczas ferii - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpieczny wypoczynek podczas ferii

Wczoraj świętokrzyscy policjanci spotkali się z dziećmi w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach, na corocznej imprezie „Babiniec”. Mundurowi przeprowadzili zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w ramach akcji ,,4 minuty do życia”.

W trakcie warsztatów z dziećmi funkcjonariusze poruszyli zagadnienia na temat bezpiecznej zabawy podczas ferii zimowych. Obecni obejrzeli spot „4 minuty do życia”, przedstawiający prawidłowy sposób udzielania pierwszej pomocy.

Główna część spotkania dotyczyła prawidłowego zachowania w razie wypadku drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Policjanci podkreślali, że nie jest to trudne a takie działanie realnie może uratować komuś życie. Dzieci same przy użyciu fantoma uczyły się w praktyce, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonać masaż serca.

Opr. ENR