„Bezpieczeństwo Na Piątkę” – finał powiatu kieleckiego - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

„Bezpieczeństwo Na Piątkę” – finał powiatu kieleckiego

Wczoraj w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, odbyły się XIII Powiatowe Eliminacje Konkursu ,,Bezpieczeństwa na Piątkę’’. W eliminacjach o miano najlepszej drużyny powiatu kieleckiego i miasta Kielce, udział wzięli najlepsi piątoklasiści, wyłonieni spośród szkolnych eliminacji. Nagrody dla najlepszych zespołów wręczył m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach podinsp. Jacek Grudzień.

W zmaganiach wzięły udział trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu kieleckiego. Konkurs dotyczył zagadnień związanych z bezpieczeństwem. W ramach rozgrywek finałowych drużyny musiały rozwiązać test wiedzy, pokonać na rowerze specjalnie przygotowany tor oraz wykonać dowolną techniką pracę plastyczną na temat „100 – lecie Polskiej Policji-zawsze na straży bezpieczeństwa”. Ponadto dla wszystkich uczestników i ich opiekunów policjanci z Zespołu Medycznego OPP w Kielcach przygotowali specjalne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Każdy miał okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji, jak również dowiedzieć się, jak należy postępować w przypadku utraty przytomności, zranień czy oparzeń. A po zakończeniu zmagań interesujący wykład dla najmłodszych wygłosił pan Stanisław Golmento z Państwowej Inspekcji Pracy, który opowiedział o bezpieczeństwie dzieci w czasie zabaw i podczas prac w domu.

W kategorii szkół z terenu Kielc zwyciężyli reprezentanci Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 25, a trzecie miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 12. W kategorii szkół z powiatu kieleckiego I miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Sukowie, II miejsce Szkoła Podstawowa w Tokarni a na III miejscu uplasowali się piątoklasiści z Zespołu Szkół Kostomłotach Drugich.

Laureaci otrzymali nagrody od organizatorów konkursu, m.in. od Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach podinsp. Jacka Grudnia. Dzięki pozyskanym środkom z programu „Razem Bezpieczniej”, które było realizowane w współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kielcach uczestnicy konkursu mogli rywalizować na nowym torze przeszkód oraz rowerze, pozyskanym ze środków w ramach tego projektu.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtaszek, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wentę, Starostę Powiatu Kieleckiego Mirosława Gębskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Kielce Kamila Suchańskiego, natomiast patronat medialny objęli Radio Fama, Radio Kielce, Telewizja Polska S.A. Oddział Kielce, Telewizja Świętokrzyska, Gazeta Echo Dnia. Do przeprowadzenia konkursu włączyły się m.in. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Muzeum Wsi Kieleckiej, Energetyczne Centrum Nauki, Oddział Elektrociepłowni w Kielcach, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii, Geolerning Sp.zo.o., Społem PSS, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Terenowy NSZZP w Kielcach, Wydawnictwo Jedność, Sabat Krajno, Stowarzyszenie Klinika Umysłu, Kino Helios, Multikino Kielce, Tagi Kielce, Zamek Chęciny, Korona S.A Kielce, Sklep Auchan Kielce, Piekarnia Białogon, PZU Oddział Kielce, Kompleks Świętokrzyska Polana, Helen Doron.

Źródło: KMP w Kielcach