Działania ,,TRUCK & BUS'' - kwiecień 2015 - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Działania ,,TRUCK & BUS'' - kwiecień 2015

W najbliższy piątek 24 kwietnia, w godz. 06.00 – 22.00 świętokrzyscy policjanci, po raz kolejny przeprowadzą akcję pod nazwą ,,TRUCK & BUS”.

Głównym jej celem będzie ujawnianie i eliminowanie wszelkich naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz prawa o ruchu drogowym ze strony przewoźników w czasie wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy. Działania mają na celu także zminimalizowanie udziału tej grupy kierujących w wypadkach drogowych.

Opr. RN

Źródło: WRD KWP w Kielcach