Polała się krew… - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Polała się krew…

Funkcjonariusze na co dzień niosą bezinteresowną pomoc wszystkim jej potrzebującym. Z uwagi na ciągłą niewystarczającą ilość niezastępowalnego leku, jakim jest krew, dziś kilkudziesięciu policjantów garnizonu świętokrzyskiego wzięło udział w zorganizowanej akcji honorowego jej oddawania.

Jak informują pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, co roku w okresie letnim w stałych placówkach drastycznie spada liczba czynnych krwiodawców, co skutkuje dużym niedoborem tego cennego daru potrzebnego dla ratowania życia i zdrowia pacjentów w świętokrzyskich szpitalach. Dlatego też policjanci postanowili, wspomóc osoby, które potrzebują tego niezastępowalnego leku.

Dziś tuż po godzinie 9: 00 na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Kielcach zaparkował ambulans RCKiK w Kielcach. Odbyła się tam akcja honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy. Do akcji włączyli się policjanci Oddziału Prewencji, Ruchu Drogowego i Sekcji Antyterrorystycznej. W ciągu kilku godzin, kilkudziesięciu policjantów oddało krew, która zostanie przekazana do szpitali w celu udzielenia pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

Korzystając z okazji przyłączamy się do apelu RCKiK w Kielcach, by wszyscy którzy mogą wziąć udział w podobnych akcjach, nie bali się i nie wierzyli ogólnie panującym stereotypom. Osoby oddające krew nie muszą tego robić systematycznie. Podczas zabiegu nie ma możliwości zarażenia się jakimikolwiek chorobami.

Dodajmy, nawet jednorazowe oddanie krwi niesie za sobą zalety. Oprócz pomocy osobie potrzebującej, sam dawca ma szansę sprawdzenia swojego staniu zdrowia.

 

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach