Ruch drogowy

Rozstrzygnięcie konkursu „Zima lubi dzieci najbardziej na świecie – czyli zdrowo, bezpiecznie, zimowo...”

Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem „ Zima lubi dzieci najbardziej na świecie – czyli zdrowo, bezpiecznie, zimowo…”. Patronatem honorowym objął całe przedsięwzięcie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podkom. Przemysław Wójcik.

Podnoszenie świadomości dzieci w zakresie umiejętności oceny i wyboru bezpiecznego miejsca na zimowe zabawy, rekreację i spędzanie czasu wolnego oraz kształtowanie właściwego sposobu reagowania w przypadkach zagrażających bezpieczeństwo to główne założenia konkursu. Organizatorami turnieju była dyrekcja oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kielcach. Dzieci w wieku 5-6 lat musiały przygotować pracę plastyczną, dowolna metodą, przedstawiającą zdrowe, bezpieczne i zimowe zabawy podczas zimowych ferii. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, ciężko było wyłonić i nagrodzić najlepsze prace, dlatego też komisja oceniająca wyróżniła 10 prac, a wśród zwycięzców wyłoniono dwa pierwsze miejsca, dwa drugie i dwa trzecie. Nagrody wręczał podkom. Przemysław Wójcik wraz z dyrektorem placówki Jakubem Pieron.  W konkursie nikt nie był przegrany a każdy uczestnik otrzymał nagrody.  Podczas uroczystości nie obyło się bez krótkiej prelekcji na temat bezpieczeństwa. Policjanci z kieleckiej drogówki przy pomocy Autochodzika omówili zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na koniec spotkania najmłodsi zostali obdarowani elementami odblaskowymi, z wyjaśnieniem w jaki sposób należy ich używać.

Policjanci z kieleckiej drogówki chętnie wspierają tego typu inicjatywy, dbając o bezpieczeństwo zarówno tych młodszych jak i starszych uczestników ruchu drogowego.

Opr. MP

Źródło: KMP w Kielcach