Bezpieczny rowerzysta - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpieczny rowerzysta

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy odwiedzili uczniów ze szkoły podstawowej w Sukowie, gdzie przeprowadzili prelekcje na temat „Bezpieczny Rowerzysta”.

Podczas prelekcji funkcjonariusze przypomnieli o podstawowych zasadach ruchu drogowego i omówili zagadnienia odnośnie: pieszy, rowerzysta, droga dla rowerów, szczególna ostrożność. Policjanci przypomnieli również, jakie jest podstawowe wyposażenie roweru. W czasie spotkania zostały poruszone tematy odnośnie prawidłowego poruszania się na skrzyżowaniach równorzędnych, z pierwszeństwem jak i z ruchem okrężnym.

Stróże prawa z kieleckiej drogówki podkreślili, jak ważne jest korzystanie kasku ochronnego oraz kamizeli odblaskowej. To wyposażenie na pewno wpłynie na poprawę naszego bezpieczeństwa.

Opr. TK