Przygotowanie do egzaminu - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Przygotowanie do egzaminu

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Starej, aby przygotować ich do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową.

Organizowanie egzaminów na kartę rowerową przez dyrektorów szkół podstawowych, jest bardzo istotne w kreowaniu wśród dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań na drodze. Policjanci skupili się na szczegółach, uczniowie musieli wiedzieć m.in. na jakich zasadach mogą poruszać się kolumny pieszych i rowerzystów, dlaczego w czasie mgły zabrania się ruchu wszystkich kolumn, za wyjątkiem dwóch, tj. policyjnej i wojskowej. Tego rodzaju spotkania przeprowadzane są systematycznie a uczniowie nie tylko wysłuchują wykładu ale również muszą sami wykazać się wcześniej nabytą już wiedzą. Funkcjonariusze drogówki z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach kładą duży nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej, ponieważ na drodze publicznej żaden rowerzysta nie powinien zastanawiać się co np. oznacza dany znak a po prostu się do niego podporządkować.

Akcja Bezpieczny rowerzysta jest prowadzona wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta i powiatu kieleckiego w celu zwiększenia posiadanej wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach.

Opr. MP