„Świeć przykładem” - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

„Świeć przykładem”

W związku z nastaniem pory jesienno- zimowej, pogorszeniem się warunków atmosferycznych policjanci kieleckiej drogówki apelują do pieszych o noszenie elementów odblaskowych. Wczoraj w godzinach popołudniowych wspólnie z uczniami klas mundurowych z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, została przeprowadzona akcja profilaktyczna „Świeć przykładem”, podczas której na ręce pieszych zostały przekazywane elementy odblaskowe.

Jak wskazują statystyki do największej liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych dochodzi w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w tym przede wszystkim w porze jesienno-zimowej. W czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza, mgły, czy szybciej zapadającego zmroku piesi stają się mniej widoczni dla kierujących, natomiast droga hamowania pojazdów, na śliskiej nawierzchni znacznie się wydłuża. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy wspólnie z uczniami Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, prowadzą akcję „Świeć przykładem”. Działania mają na celu uświadomienia pieszym, że to oni przede wszystkim powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Policjanci kieleckiej drogówki apelują nie tylko o stosowanie się do obowiązujących przepisów, ale także o korzystanie z elementów odblaskowych również w obszarze zabudowanym.

Opr. MP

Źródło: KMP w Kielcach