O bezpieczeństwie i ratowaniu życia w kieleckiej podstawówce - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

O bezpieczeństwie i ratowaniu życia w kieleckiej podstawówce

W minioną środę policjanci z garnizonu świętokrzyskiego odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach. W ramach kampanii „4 minuty do życia”, poprowadzili warsztaty udzielania pierwszej pomocy.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wspólnie z mundurowymi Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach prowadzą szereg spotkań profilaktycznych, w celu poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. W ramach warsztatów policjanci edukowali uczniów jak ważna jest pierwsza reakcja, pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Na początek spotkania wyświetlono spot edukacyjny „4 minuty do życia”. Głównym założeniem akcji jest propagowanie nauki udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży. Systematyczne powtarzanie wiadomości w przyszłości będzie owocować podejmowaniem zdecydowanych reakcji w przypadku zagrożenia utraty zdrowia lub życia. Kolejna część spotkania została poświęcona warsztatom udzielania pierwszej pomocy i poprowadzili ją policyjni ratownicy medyczni. Młodzież wykazała się dużą wiedzą oraz zaangażowaniem w czasie prowadzonych działań.

Pamiętajmy, że naszym obowiązkiem jest udzielanie pomocy poszkodowanemu, dlatego tak ważna jest wiedza jak tej pomocy udzielać.

Opr. MP

Źródło: KMP w Kielcach