„Nie zabijaj”- kolejne działania kieleckiej policji - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

„Nie zabijaj”- kolejne działania kieleckiej policji

Od wczoraj do końca grudnia, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach będą prowadzić działania Komendy Głównej Policji pod nazwą „Nie zabijaj”. Akcja skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem kierujących pojazdami.

W ramach działań profilaktycznych, funkcjonariusze prowadzą szereg kampanii w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Prowadzone akcje zmierzają do zwiększenia świadomości uczestników ruchu drogowego dotyczącej ich bezpieczeństwa, a co za tym idzie zmniejszenia liczby wypadków i kolizji. Pomimo zaostrzenia przepisów ruchu drogowego, nadmierna prędkość nadal jest główną przyczyną powstawania zdarzeń drogowych, co wymaga ciągłej i zdecydowanej reakcji. W tym celu wczoraj policjanci z kieleckiej drogówki prowadzili działania kontrolno- prewencyjne pod nazwą „ Trzeźwy poranek”. Podstawowym celem działań było wyeliminowanie z ruchu uczestników będących pod działaniem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jak również zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych z udziałem tej grupy osób. Poważnym problemem są wykroczenia związane z niestosowaniem się do ograniczeń prędkości, niedostosowania prędkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych. „Piraci drogowi” przekraczający dopuszczalną prędkość zarówno w obszarze zabudowanym jak i poza nim nie mogą liczyć na taryfę ulgową ze strony policjantów, którzy będą zdecydowanie reagować na takie wykroczenia. Podczas działań funkcjonariusze będą reagować na wszelkie wykroczenia popełniane w ruchu drogowym, podczas prowadzonych kontroli będą uświadamiać kierujących, ze prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania tragicznych wypadków.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym tworzą jego wszyscy uczestnicy, to na kierowcy spoczywa jednak duży obowiązek, powinien on nie tylko przestrzegać przepisów ruchu drogowego ale również przewidywać możliwe sytuacje na drodze. Kierowco bądź ostrożny, rozważny i zachowaj trzeźwe myślenie.

Opr. MP

Źródło: KMP w Kielcach