Działania "Edward" - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Działania "Edward"

EDWARD to 24-godzinne działania, które prowadzą policjanci ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL oraz instytucji, które zajmują się działaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ich ramach policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy wspólnie z ratownikami z Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach przeprowadzili warsztaty edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej w Sukowie.

Według statystyk, na polskich drogach codziennie giną ludzie w wypadkach drogowych. W celu podnoszenia świadomości o konsekwencjach zdarzeń drogowych, dzisiaj, w dniu kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych policjantka z kieleckiej drogówki, wspólnie z ratownikami Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach przeprowadzili warsztaty edukacyjne, z uczniami Szkoły Podstawowej w Sukowie. Zajęcia miały na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas prowadzonych warsztatów prowadzący zwrócili szczególną uwagę na dużą liczbę osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych oraz to, w jaki sposób można temu zapobiec. Na początek spotkania wyświetlono spot edukacyjny „4 minuty do życia”. Głównym założeniem akcji jest propagowanie nauki udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży. Systematyczne powtarzanie wiadomości w przyszłości będzie owocować podejmowaniem zdecydowanych reakcji w przypadku zagrożenia utraty zdrowia lub życia. Kolejna część spotkania została poświęcona warsztatom udzielaniu pierwszej pomocy i poprowadzili ją policyjni ratownicy medyczni. Młodzież wykazała się dużą wiedzą oraz zaangażowaniem w czasie prowadzonych działań.

Podejmowanie tego typu działań ma na celu przede wszystkim wskazanie, że zbyt wiele osób ginie na drogach. Nie wystarczy zmienić swoje zachowanie tylko w jednym dniu. Aby ludzie nie ginęli na drogach powinniśmy mieć zawsze na uwadze własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób, które możemy narazić swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem.

Opr. MP

Źródło: KMP w Kielcach