Rozważny „Młody kierowca” - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Rozważny „Młody kierowca”

Wczoraj policjantka z kieleckiej drogówki uczestniczyła w kolejnym spotkaniu profilaktyczno- edukacyjnym z serii „Młody Kierowca” w jednej ze szkół nauki jazdy. Prelekcja została przeprowadzona między innymi w związku z kampanią „Wyjeżdżamy z lasu”.

Podstawowym celem prowadzonych spotkań z młodymi kierowcami jest zwiększanie bezpieczeństwa na drogach, m. in. poprzez zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych. Policjantka podczas spotkania podejmowała zarówno tematykę przepisów ruchu drogowego jak również konsekwencji wynikających ze zdarzeń drogowych oraz jazdy pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Wszystkich zebranych poinformowano jak wygląda sytuacja osoby, która porusza się pojazdem bez wymaganych przepisami uprawnień oraz podczas obowiązywania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Spotkanie zakończyło się prelekcją na temat wykroczeń związanych z nielegalnym wjazdem do lasu oraz emisją spotu „Wyjeżdżamy z lasu”.

Opr. MP