Bezpiecznie na letnich koloniach - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpiecznie na letnich koloniach

Wczoraj na terenie Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wspólnie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadziła warsztaty edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy corocznie organizuje kolonie dla uczniów ze szkół znajdujących się na terenie gminy Pierzchnica. Wzorem lat ubiegłych, policjantka z kieleckiej drogówki odwiedziła jej uczestników. Wspólnie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadziła warsztaty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Mundurowa przypominała, że miejscem do zabawy nie jest ulica, a przechodząc przez jezdnię zawsze należy zachować szczególną ostrożność. Podczas spotkania funkcjonariuszka wspólnie z młodzieżą przeprowadziła eksperyment z zakresu poruszania się po właściwej stronie drogi. W związku z faktem, że w najbliższym czasie młodzież wyjeżdża na kolonie nad polskie morze mundurowa zwróciła uwagę jak powinna wyglądać bezpieczna podróż autokarem. Ponadto przypomniała by, podczas wycieczek, poruszać się zwartym szykiem i przeprowadziła kilka symulacji, w tym jak zachować się w przypadku gdy zgubimy się w nieznanym dla nas miejscu. Przestrzegała przed kontaktem z osobą obcą oraz wskazywała alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze a dzieci i młodzież od prowadzących otrzymali nagrody i upominki za prawidłowo udzielane odpowiedzi. Na zakończenie przypomniano numery alarmowe oraz sposoby przekazywania informacji w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Opr. JŻ