Warsztaty edukacyjne z uczniami z Sukowa - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Warsztaty edukacyjne z uczniami z Sukowa

W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej w Sukowie dla klas 0-VI odbyły się warsztaty edukacyjne nt. „Zagrożenia w domu, w szkole oraz w najbliższej okolicy”, w których uczestniczyła m.in. policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskie Policji w Kielcach.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sukowie postanowiła zorganizować warsztaty promujące bezpieczne zachowania podczas zbliżającego się letniego wypoczynku. W warsztatach tych nie mogło zabraknąć prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzonej przez policjantkę z kieleckiej drogówki. Czas wakacji, to dla dzieci okres większej swobody, wolności i niestety często czas wolny od nadzoru dorosłych ale nie zwalnia to od przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dlatego funkcjonariuszka opowiedziała o zagrożeniach jakie mogą spotkać najmłodszych podczas letniego wypoczynku. Znajomość przepisów ruchu drogowego to podstawa do świadomego i bezpiecznego korzystania z dróg. Nie są one proste, służą jednak naszemu bezpieczeństwu, dlatego tak ważna jest edukacja dzieci od najmłodszych lat. Strażacy oraz ratownicy medyczni uczestniczący w spotkaniach również przekazywali wiele praktycznych porad dotyczących alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie prelekcji prowadzący warsztaty życzyli młodzieży bezpiecznych wakacji, wypełnionych zabawą i odpoczynkiem.

Opr. MP

 

  • Warsztaty #1
  • Warsztaty #2
  • Warsztaty #3