Warsztaty edukacyjne z gimnazjalistami - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Warsztaty edukacyjne z gimnazjalistami

Dzisiaj w Gimnazjum w Kostomłotach Drugich odbyły się warsztaty na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz ratownicy medyczni z Zespołu Medycznego OPP w Kielcach.

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu, policjanci prowadzą szereg działań profilaktyczno- edukacyjnych. Jednym z nich było spotkanie z uczniami klas gimnazjalnych, w jednej ze szkół. Tematem przewodnim warsztatów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Dzisiejsza prelekcja miała zwrócić uwagę młodych uczestników ruchu drogowego, że każde zdarzenie z udziałem pieszego może być tragiczne w skutkach. Nie bez przyczyny bowiem piesi i rowerzyści nazywani są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Kolejną część spotkania prowadzili ratownicy medyczni z Zespołu Medycznego OPP w Kielcach. Mundurowi skupili się przede wszystkim na sytuacjach wykonywanych w razie wypadku, utraty czynności życiowych w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego. Młodzi ludzie dowiedzieli się jak wykonywać resuscytację krążeniowo oddechową oraz dlaczego każda sekunda przy utracie czynności życiowych jest taka cenna.

Policjanci podczas prowadzonych warsztatów przypominali jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz jak ważna jest wiedza i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Opr. MP

Źródło: KMP w Kielcach