Bezpieczny rowerzysta - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpieczny rowerzysta

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 31 policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy przeprowadziły prelekcje w ramach akcji „Bezpieczny rowerzysta”. Mundurowe przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych i programu przenoszącego uczniów na wirtualne skrzyżowania przekazywały trudną wiedzę z ustawy prawo o ruchu drogowym.

Wiosna sprzyja rowerowym przejażdżkom, dlatego tak ważne jest by dzieci i młodzież znali przepisy ruchu drogowego. Dlatego też, w ramach akcji własnej pod nazwą „Bezpieczny rowerzysta”, policjantki z kieleckiej drogówki odwiedzają uczniów placówek oświatowych z terenu miasta i powiatu. Wczoraj takie warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach. Na początku spotkań, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, mundurowe przybliżyły podstawowe pojęcia z zakresu ruchu drogowego, znaki i sygnały oraz zasady ruchu pieszych, rowerów i motorowerów. W kolejnym etapie uczestnicy spotkań przenieśli się na wirtualne skrzyżowania.

Podejmowane przez policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjne, wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu kieleckiego, mają na celu zwiększenia posiadanej wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego a tym samym zwiększanie bezpieczeństwa na naszych drogach.

Opr. JŻ

  • Bezpieczny rowerzysta #1
  • Bezpieczny rowerzysta #2
  • Bezpieczny rowerzysta #3
  • Bezpieczny rowerzysta #4
  • Bezpieczny rowerzysta #5
  • Bezpieczny rowerzysta #6