Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Sukowie odbył się turniej „Pięciobój piątoklasisty”, do którego przystąpiły czteroosobowe drużyny z powiatu kieleckiego i województwa świętokrzyskiego. Uczniowie rywalizowali w pięciu kategoriach, a konkurs obejmował kwestie z szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Olimpiada została zorganizowana przy współpracy policjantów z kieleckiej drogówki.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach włączają się w szereg przedsięwzięć związanych z popularyzowaniem zasad bezpieczeństwa. Tak też było wczoraj, na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie, przeprowadzili konkurencje w ramach olimpiady „Pięciobój piątoklasisty”. Na turniej składało się kilka konkurencji, rozpoczął się od czterech testów wiedzy, z zakresu:

- bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- w gospodarstwie rolnym,

- ekologii,

- pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony przeciwpożarowej oraz sposób postępowania w przypadku powstania pożaru.

Następnie po dwóch uczestników z każdej drużyny rywalizowało na terenie miasteczka ruchu drogowego oraz rowerowym torze przeszkód, a cała drużyna mierzyła się w konkurencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Konkurs miał bowiem na celu nie tylko polaryzowanie i promowanie zasad bezpieczeństwa, ale również wskazywanie zasad fair play oraz wzajemnego poszanowania.

Turniej drużynowo wygrali uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie. W kategoriach indywidualnych wyróżnionych zostało natomiast 10 uczniów. Nagrody wszystkim uczestnikom konkursu wręczyli Wicewojewoda Pan Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Pan Józef Szczepańczyk, kierownik Referatu II Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach asp. szt. Janusz Gil oraz organizatorzy turnieju.

 

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach

 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #1
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #2
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #3
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #4
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #5
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #6
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #7
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #8
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #9
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #10
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #11
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #12
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #13
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #14
 • Pięciobój piątoklasisty – turniej o bezpieczeństwie #15