Bezpieczna muzyczna – przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpieczna muzyczna – przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

W piątek policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach odwiedziły uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Kielcach. Głównym tematem spotkania było przygotowanie uczniów do zbliżającego się egzaminu na kartę rowerową.

Organizowanie egzaminów na kartę rowerową przez dyrektorów szkół podstawowych jest bardzo istotne w kreowaniu wśród dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań na drodze. Uczniowie, którzy przystępują do takich egzaminów muszą już posiadać podstawową wiedzę z zakresu przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. W związku z tym policjantki z kieleckiej drogówki rozpoczęły cykl spotkań w ramach prowadzonej akcji pn. „ Bezpieczny rowerzysta - przepisy UPRD”.  Podczas prowadzonych zajęć omówiono ogólne wiadomości z prawa o ruchu drogowym, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z jezdni, pobocza oraz przepisy o ruchu pieszych i rowerzystów. Tego rodzaju zajęcia przeprowadzane są systematycznie a uczniowie nie tylko wysłuchują wykładu ale również muszą sami wykazać się wcześniej nabytą już wiedzą. Funkcjonariuszki kładą duży nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej, ponieważ na drodze publicznej żaden rowerzysta nie powinien zastanawiać się co np. oznacza dany znak a po prostu się do niego podporządkować.

Celem prowadzonej akcji „ Bezpieczny rowerzysta- przepisy UPRD” jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy czy rowerzysta oraz utrwalają prawidłowe nawyki czy zachowania na drodze.

Opr. MP

  • prelekcja #1
  • prelekcja #2
  • prelekcja #3
  • prelekcja #4
  • prelekcja #5
  • prelekcja #6
  • prelekcja #7
  • prelekcja #8
  • prelekcja #9
  • prelekcja #10