Warsztaty edukacyjne podczas ferii zimowych - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Warsztaty edukacyjne podczas ferii zimowych

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - ta myśl Jana Zamoyskiego była hasłem przewodnim zorganizowanych w piątek warsztatów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Kopcowej. Podczas dnia poświęconego ratownictwu uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się zarówno jak wygląda udzielanie pierwszej pomocy ale również jak należy się zachowywać by unikać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.

W miniony piątek w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kopcowej, na zaproszenie druhów, policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadziły spotkanie dotyczące między innymi alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Funkcjonariuszka z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy poruszała z uczestnikami spotkań kwestie związane z ruchem pieszych, rowerzystów, kierujących oraz pasażerów pojazdów. Ponadto podejmowała zagadnienia kuligów, jazdy na łyżwach, sankach czy nartach. Niestety dorośli nadal zgadzają się, a co najgorsze sami proponują, urządzanie kuligów za samochodem, ciągnikiem rolniczym czy quadem. Znaczna grupa dzieci i młodzieży przyznała się, że w nich uczestniczyła. W związku z tym faktem podczas zajęć omówione zostały zagrożenia wynikające z takiej organizacji kuligu, zarówno dla jego uczestników jak i organizatora. Po wysłuchaniu i przeanalizowaniu tych kwestii uczestnicy, w tym dorośli zgodnie przyznali, że więcej nie dopuszczą do tego rodzaju imprez. Dzielnicowa z Komisariatu Policji I w Kielcach omówiła zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa osobistego zarówno najmłodszych jak i tych najstarszych, seniorów oraz przypomniała o takich narzędziach jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda.

Na zakończenie każdego ze spotkań policjantki z kieleckiej komendy przekazywały na ręce uczestników linijkowe opaski odblaskowe. Mundurowe przypominały jak prawidłowe nosić elementy odblaskowe by spełniały swoja rolę oraz dlaczego widoczność na drodze jest tak bardzo ważna.

 

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach

  • prelekcja #1
  • prelekcja #2
  • prelekcja #3
  • prelekcja #4
  • prelekcja #5
  • prelekcja #6