Bezpieczna młodzież podczas ferii zimowych - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpieczna młodzież podczas ferii zimowych

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Sukowie policjantki z kieleckiej drogówki wspólnie ze strażakami oraz ratownikami medycznymi przeprowadzili warsztaty z zakresu bezpiecznego spędzania czasu wolnego, uwzględniając przede wszystkim czas ferii zimowych.

Ferie zimowe są czasem odpoczynku dla dzieci i młodzieży, dlatego policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach spotkały się wczoraj z uczniami Szkoły Podstawowej w Sukowie oraz z klas II i III gimnazjum. Podczas spotkania funkcjonariuszki omówiły zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zarówno jako piesi jak i pasażerowie pojazdów. Przypomniały między innymi, że aby poruszać się na motorowerach należy mieć skończone 14 lat i posiadać uprawnienia kategorii AM. Przestrzegały przed uczestniczeniem w kuligach za ciągnikami rolniczymi i samochodami oraz informowały o możliwych konsekwencjach takich zachowań. Strażacy oraz ratownicy medyczni uczestniczący w spotkaniach również przekazywali wiele praktycznych porad dotyczących alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zebrana na spotkaniach młodzież dowiedziała się zarówno czym grozi wchodzenie na zamarznięte jeziora oraz dlaczego elementy odblaskowe odgrywają tak ważną rolę w porze wieczorowo nocnej i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Na zakończenie prelekcji prowadzący warsztaty życzyli młodzieży bezpiecznych ferii, wypełnionych zabawą i odpoczynkiem. 

Opr. JŻ

  • prelekcja #1
  • prelekcja #2
  • prelekcja #3
  • prelekcja #4
  • prelekcja #5