Bezpieczne ferie w Daleszycach - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpieczne ferie w Daleszycach

Wczoraj w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Daleszycach policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach spotkały się z przedszkolakami oraz uczniami klas 0-4. Mundurowe przypomniały dzieciom przepisy ruchu drogowego oraz omówiły zagrożenia jakie mogą spotkać najmłodszych podczas ferii zimowych.

Wczesna edukacja zasad ruchu drogowego prowadzi do łatwiejszego przyswajania trudnych przepisów, a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Lekcja, która odbyła się wczoraj w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Daleszycach rozpoczęły się od przypomnienia najprostszych zagadnień, czyli zasad przechodzenia przez jezdnię, stosowania się do sygnalizacji świetlnej czy poruszania się właściwą stroną pobocza oraz jezdni w przypadku braku chodnika. Kolejną kwestią było jak najlepsze przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzania nadchodzących ferii. Funkcjonariuszki przypomniały o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych, m.in. podczas jazdy na nartach, sankach czy łyżwach. Dzieci wysłuchały policjantek, które opowiadały o zasadach bezpieczeństwa, do jakich młody człowiek powinien się stosować, aby zimowy wypoczynek minął spokojnie i bezpiecznie.

Na koniec spotkania mundurowe z kieleckiej drogówki życzyły uczniom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach udanych i bezpiecznych ferii zimowych.

Opr. MP

  • zdjęcie poglądowe #1
  • zdjęcie poglądowe #2
  • zdjęcie poglądowe #3
  • zdjęcie poglądowe #4