Piesi, kierujący pamiętajcie o obowiązkach. - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Piesi, kierujący pamiętajcie o obowiązkach.

W czasie pory zimowej szybciej zapada zmrok, a warunki atmosferyczne często są niekorzystne, co sprawia, że widoczność na drogach znacznie się pogarsza. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przypominają zatem o podstawowych obowiązkach nakładanych na pieszych i kierujących.

W porze jesienno-zimowej widoczność na drogach znacznie się zmniejsza więc niezwykle ważne jest pamiętanie o zasadach ruchu drogowego, ponieważ żaden pojazd nie zatrzyma się od razu w miejscu, a żaden pieszy nie ma „pancerza ochronnego”, dzięki któremu nie odniesie obrażeń w wyniku zderzenia z pojazdem. Policjanci z kieleckiej drogówki przypominają zatem wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Piesi, popełniający wykroczenia, nie mogą się usprawiedliwiać faktem, że nie mają prawa jazdy więc nie muszą znać przepisów. Nie ma nic bardziej mylnego, każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, bo to one są gwarantem bezpieczeństwa. Kierujący nie powinni natomiast się dziwić, gdy za rażące wykroczenia, zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym, policjanci zatrzymają im uprawnienia do kierowania pojazdami a o ich dalszym losie będzie decydował sąd. Do takich wykroczeń przede wszystkim zaliczymy omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, wyprzedzanie innych pojazdów na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim jeżeli manewr ten zmusi pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku. Każde z w/w zachowań w swojej konsekwencji może doprowadzić do zdarzenia tragicznego skutku ponieważ pieszego w zderzeniu pojazdem nie chroni nic.

Policjanci z kieleckiej drogówki apelują zatem o rozwagę i wzajemne zrozumienia na drogach. W celu dotarcia do szerszego grona odbiorców obok spotkań profilaktycznych biorą udział  w nagraniach audycji radiowych na temat relacji kierujący – piesi. W ubiegłym tygodniu mundurowi ponownie odwiedzili jedną z rozgłośni radiowych, gdzie opowiadali o bezpieczeństwie na drodze.

Opr. JŻ

  • zdjęcie poglądowe