BEZPIECZEŃTWO W SZKOLE - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

BEZPIECZEŃTWO W SZKOLE

Wczoraj funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach odwiedzili jedną z kieleckich szkół podstawowych, gdzie przeprowadzili prelekcję na tematy zachowań w szkole oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjantka wyjaśniła uczniom, jak ważna jest pomoc osobą starszym oraz omówiła formy przemocy rówieśniczej. Przypomniała numery telefonów alarmowych oraz sposób powiadamiania służb dyżurnych o zaistniałym zdarzeniu. Funkcjonariusz omówił kryteria jakie należy spełnić, aby zdać egzamin na kartę rowerową. Przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i wyjaśnił jak ważne jest korzystanie z fotelików ochronnych i pasów bezpieczeństwa. Ponadto policjant kieleckiej drogówki przypomniał młodym ludziom obowiązek i znaczenie noszenia elementów odblaskowych. Finałem spotkania był pokaz ręcznej regulacji ruchem zaprezentowanym przez policjanta, w którym wzięły udział również dzieci.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, wykazywali się znajomości przepisów ruchu drogowego, jak również dużą odpowiedzialnością zachowań podczas pobytu w szkole i w domu.

Opr.KSZ