Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - podsumowanie - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - podsumowanie

W minioną sobotę na terenie województwa, ponad 200 świętokrzyskich policjantów prowadziło wzmożone działania, w których szczególną uwagę zwracali na pieszych.

Ujawniono 292 wykroczenia popełnionych przez kierujących pojazdami; 12 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów oraz 285 wykroczenia popełnione przez pieszych. W 208 przypadkach piesi przechodzili w miejscach niedozwolonych, a w 24 nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Ogółem do sądu skierowano 23 wnioski o ukaranie, mandatami ukarano 469 osoby, zaś pouczono 97 uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie odblasków przez pieszych podczas korzystania z dróg. Wszystkie te zachowania mają charakter uniwersalny i są nadal aktualne.