„Bezpieczne Pierwszaki” - odblaskowa lekcja bezpieczeństwa - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

„Bezpieczne Pierwszaki” - odblaskowa lekcja bezpieczeństwa

Dziś w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy obywał się lekcja bezpieczeństwa, którą przeprowadziły policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej jednostki. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadkom. Marcin Chatys oraz Starosta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski. Każdemu z uczestników nietypowej lekcji Starosta Kielecki wraz z komendantami wręczyli elementy odblaskowe.

Pierwszoklasiści z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy uczestniczyli dzisiaj w lekcji, którą przeprowadzały policjantki z kieleckiej drogówki. Funkcjonariuszki przypomniały jak piesi powinni zachowywać się podczas poruszania się po drogach, co należy zrobić zanim przejdziemy przez przejście dla pieszych oraz jaki wpływ na nasze bezpieczeństw ma korzystanie z elementów odblaskowych.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadkom. Marcin Chatys, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kielcach podkom. Artur Misiopecki, Starosta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy  Morawica Marian Buras.

W ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” każdy uczestnik dzisiejszego spotkania otrzymał elementy odblaskowe. Zostały one zakupione przez Starostę Kieleckiego za fundusze otrzymane za zwycięstwo XVIII edycji nagrody „Koziołka”.  Dodatkowo takie „gadżety” poprawiające bezpieczeństwo trafią do wszystkich pierwszoklasistów uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie powiatu kieleckiego.

Opr. DJ

Źródło: KWP/KMP w Kielcach