Kielecka akcja "SYGNALIZATOR" - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Kielecka akcja "SYGNALIZATOR"

Wczoraj kielecka drogówka przeprowadziła działania pod kryptonimem „Sygnalizator”. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na kierujących oraz pieszych, niestosujących się do sygnalizacji świetlnej.

Blisko 40 wykroczeń popełnionych przez kierujących oraz pieszych związanych z niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, zakończonych mandatami, wnioskami skierowanymi do sądu oraz kilkoma pouczeniami.  To efekt akcji kieleckich policjantów, którzy w godzinach porannych przy użyciu videorejestratora ujawniali przypadki nieodpowiedzialnego zachowania kierujących i pieszych. W rejonie jednego z kieleckich skrzyżowań, pojawił się radiowóz wyposażony w sprzęt do zapisywania obrazu. Kierowcy pojazdów często usiłują przekonać policjantów że ,,nie przejechali na czerwonym’’. Wykorzystując videorejestrator, mundurowi uświadamiają sprawcom wykroczeń, że jednak popełnili poważny błąd, który może kosztować innych utratę zdrowia, a nawet życia. Jak się okazało podczas tych działań wykroczenia popełniali również piesi,  niestosując się do sygnalizacji świetlnej. Pamiętajmy, że pieszy w kontakcie z pojazdem nie ma żadnych szans.

Policjanci działania podobnego typu, będą powtarzać cyklicznie w rejonie kieleckich skrzyżowań.