Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Bieliny - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Bieliny

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu współfinansowanego przez Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą „Widoczni, przezorni, bezpieczni”. Świętokrzyscy policjanci we współpracy ze strażakami z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kielcach poprowadzili zajęcia z zakresu bezpieczeństwa.

Zebranie rozpoczęła policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz mundurowy z Komisariatu Policji z Daleszyc, którzy opowiadali zgromadzonym o zagrożeniach związanych z wyłudzeniami, oszustwami oraz jak należy zabezpieczać mieszkania przed kradzieżami. Funkcjonariusze opowiedzieli o aplikacji Moja Komenda oraz przybliżyli kwestie związane z Krajową Mapą Zagrożeń. Kolejna lekcja bezpieczeństwa związana z zagrożeniami płynącymi w domu mi. in. z zatruciami tlenkiem węgla czy nieszczelnymi instalacjami kominowymi. Jako następne wystąpiły policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, podejmowały zarówno tematykę przepisów ruchu drogowego jak również zagrożeń wynikających ze zdarzeń drogowych oraz jazdy pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. W celu przybliżenia konsekwencji jakie mogą nieść za sobą nierozważne i nierozsądne zachowania na drodze zebrani obejrzeli film „To był wypadek”. Ostatnia część spotkania dotyczyła warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. O tym jak ważna jest wiedza i umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia instruowały policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Na zakończenie spotkania mundurowe podkreśliły jak ważna jest widoczność na drodze, a co się z tym wiąże jak wielkie znaczenie mają elementy odblaskowe. Wszyscy uczestnicy prelekcji takie elementy otrzymali i zobowiązali się do korzystania z ich również w obszarze zabudowanym.

 

Opr. MP

Źródło: KMP w Kielcach

  • zdjęcie poglądowe #1
  • zdjęcie poglądowe #2
  • zdjęcie poglądowe #3
  • zdjęcie poglądowe #4
  • zdjęcie poglądowe #5
  • zdjęcie poglądowe #6