Widoczni, przezorni, bezpieczni - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Widoczni, przezorni, bezpieczni

Wczoraj w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu współfinansowanego przez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą: „Widoczni, przezorni, bezpieczni.” Świętokrzyscy policjanci we współpracy z Urzędem Gminy w Bielinach i strażakami z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadzili prelekcje na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W związku ze zmianami warunków atmosferycznych i pogorszeniem się widoczności na drodze Urząd Gminy w Bielinach prowadzi projekt mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Pod nazwą „Widoczni, przezorni, bezpieczni” prowadzony jest cykl spotkań dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wczoraj takie spotkanie odbyło się w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach i oficjalnie rozpoczął je Wójt Gminy Bieliny. Prelekcje rozpoczęły się od kwestii związanych z bezpieczeństwem osobistym. Policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz dzielnicowy z Komisariatu w Daleszycach omówili kwestie związane z wyłudzeniami, oszustwami oraz zabezpieczaniem domostw przed kradzieżami. Mieszkańcy obecni na spotkaniu pytali jak nie stać się ofiarą przestępstw oraz jak prawidłowo reagować na osoby, które wzbudzają ich podejrzenia. Mundurowa przybliżyła kwestie związane z Krajową Mapą Zagrożeń oraz opowiedziała o aplikacji Moja Komenda. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Straży Pożarnej, który przestrzegał przed zagrożeniami płynącymi m.in. z nieszczelnych kominów, piecyków itp. Jako następne wystąpiły policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, które prelekcje rozpoczęły od emisji reportażu „To był wypadek”. Po obejrzeniu materiału przedstawiły problematykę zdarzeń drogowych oraz przybliżyły nowelizacje ustawy prawo o ruchu drogowym. Kwestie związane z bezpieczeństwem na drodze wzbudziły duże zainteresowaniem oraz ożywioną dyskusję. Na zakończenie spotkania, warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzili policjanci z Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że warunki panujące na zewnątrz są niekorzystne, a niskie temperatury mogą doprowadzić do śmierci z wyziębienia organizmu. Zaapelowali by nie być obojętnym gdy widzimy osobę leżącą i zawsze udzielić jej pomocy. Jak zwykle profesjonalizm policyjnych ratowników medycznych został doceniony a najmłodsi uczestnicy spotkania próbowali swoich sił na przygotowanym fantomie.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał opaski, kamizelki i inny elementy odblaskowe by być bardziej widocznym na drodze, a co za tym idzie, bezpieczniejszym. Ważne jest bowiem aby być przezornym, widocznym a tym samym bezpiecznym.

Opr: JŻ

Źródło: KMP w Kielcach

 • Spotkanie z mieszkańcami #1
 • Spotkanie z mieszkańcami #2
 • Spotkanie z mieszkańcami #3
 • Spotkanie z mieszkańcami #4
 • Spotkanie z mieszkańcami #5
 • Spotkanie z mieszkańcami #6
 • Spotkanie z mieszkańcami #7
 • Spotkanie z mieszkańcami #8
 • Spotkanie z mieszkańcami #9
 • Spotkanie z mieszkańcami #10
 • Spotkanie z mieszkańcami #11
 • Spotkanie z mieszkańcami #12