„Bezpieczeństwo Na Piątkę” – finał powiatu kieleckiego - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

„Bezpieczeństwo Na Piątkę” – finał powiatu kieleckiego

Dzisiaj w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, odbyły się XI Powiatowe Eliminacje Konkursu ,,Bezpieczeństwa na Piątkę’’. W eliminacjach o miano najlepszej drużyny powiatu kieleckiego i miasta Kielce, udział wzięli najlepsi piątoklasiści, wyłonieni spośród szkolnych eliminacji.

Po godzinie 9 uroczystego powitania wszystkich uczestników konkursu dokonał Komendant Miejski Policji w Kielcach nadkom. Piotr Zalewski. W zmaganiach wzięły udział trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu kieleckiego. Konkurs dotyczył zagadnień związanych z bezpieczeństwem. W ramach rozgrywek finałowych drużyny musiały rozwiązać test wiedzy, pokonać na rowerze specjalnie przygotowany tor oraz wykonać dowolną techniką pracę propagującą bezpieczeństwo wśród dzieci.

Ponadto dla wszystkich uczestników i ich opiekunów policjanci z Zespołu Medycznego OPP w Kielcach przygotowali specjalne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Każdy miał okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji, jak również dowiedzieć się, jak należy postępować w przypadku utraty przytomności, zranień czy oparzeń.

Rywalizacja trwała kilka godzin, toczona była równolegle w 4 grupach. Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy i goście wysłuchali wykładu pana Stanisława Golmento z Państwowej Inspekcji Pracy, który opowiedział o bezpieczeństwie dzieci w czasie zabaw.

W kategorii szkół z terenu Kielc zostali zwyciężyli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 32. Drugie miejsce zajęła drużyna z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kielcach, a trzecie miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 19. W kategorii szkół z powiatu kieleckiego I miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Sukowie, II miejsce Szkoła Podstawowa w Zaborowicach a na III miejscu uplasowali się piątoklasiści z Huty Nowej.

Laureaci otrzymali nagrody od ogranizatorów konkursu, m.in. od Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadkom. Marcina Chatysa.

Konkurs został przeprowadzony m.in. dzięki Prezydentowi Miasta Kielce, Staroście Kieleckiemu, Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Kielcach, Państwowej Inspekcji Pracy, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Muzeum Wsi Kieleckiej, Energetycznemu Centrum Nauki, Kinu Helios, Multikino Kielce, Szkole Mac Edukacja, Tagom Kielce, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz sponsorom.

 

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach

 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #1
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #2
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #3
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #4
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #5
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #6
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #7
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #8
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #9
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #10
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #11
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #12
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #13
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #14
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #15
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #16
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #17
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #18
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #19
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #20
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #21
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #22
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #23
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #24
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #25
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #26
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #27
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #28
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #29
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #30
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #31
 • "Bezpieczeństwo na piatkę" #32