Bezpieczeństwo to podstawa - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpieczeństwo to podstawa

Dzisiaj w Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym odbyło się z spotkanie uczniów z policjantkami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Mundurowe przeprowadziły z najmłodszymi uczniami szkoły podstawowej prelekcje na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, z nieco starszymi natomiast egzamin na kartę rowerową.

Uczniowie po dwumiesięcznych wakacjach rozpoczęli nowy rok szkolny. W trosce o ich bezpieczeństwo dyrekcja Zespołu Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym wraz z gronem pedagogicznym zwróciła się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach o przeprowadzenie zajęć i przypomnienia podstawowych zasad ruchu drogowego. Funkcjonariuszki podczas prelekcji z najmłodszymi poruszyły między innymi temat przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po właściwej stronie drogi w przypadku braku chodnika, obowiązku korzystania z elementów odblaskowych oraz jak zachowywać się w czasie jazdy samochodem. Do przybliżenia dzieciom tych trudnych zasad policjantki z kieleckiej drogówki wykorzystały zestaw umiejętności drogowych – Autochodzik.

Po zakończeniu zajęć z najmłodszymi policjantki przeprowadziły egzamin na kartę rowerową - część praktyczną. Do tego etapu przystąpiło 27 uczniów klas 5, którzy zdając test wiedzy udowodnili, że w teorii przepisy znają bardzo dobrze. Podczas egzaminu zdający musieli pokazać, że zdobytą wiedzę potrafią przełożyć na praktykę. Funkcjonariuszki sprawdzały nie tylko czy uczniowie posiadają umiejętność jazdy na rowerze ale również czy wiedzą jakie zasady należy zachować wykonując manewry skrętu w lewo czy w prawo. Egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyli wszyscy zdający. Mundurowe pogratulowały uczniom wiedzy i umiejętności oraz życzyły samych bezpiecznym wycieczek rowerowych.

 

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach

  • zdjęcie poglądowe #1
  • zdjęcie poglądowe #2
  • zdjęcie poglądowe #3