Działania kieleckiej drogówki pod nazwą "SYGNALIZATOR" - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Działania kieleckiej drogówki pod nazwą "SYGNALIZATOR"

Świętokrzyscy policjanci przeprowadzili akcję pod kryp. „Sygnalizator”. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na kierujących niestosujących się do znaków sygnalizacji świetlnej jak również poprzez nieudzielenie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na oznakowanym przejściu.

Dzisiaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili działania pod  krypt.  „ Sygnalizator ” . Funkcjonariusze mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków, zwracali szczególną uwagę na łamanie podstawowych przepisów ruchu drogowego.
Mundurowi prowadzili działania w rejonie dwóch  newralgicznych skrzyżowań w Kielcach. Policjanci sprawdzali czy kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej oraz czy udzielają pierwszeństwa pieszym znajdującym się na oznakowanym przejściu. Jak się okazało podczas tych działań wykroczenia popełniali również piesi  niestosując się do sygnalizacji świetlnej. Tylko przez okres dwóch godzin zostało ukaranych mandatami 14 osób, które niestosowały się do sygnalizacji świetlnej.

Dzisiejsze działania kieleckiej drogówki nie są pierwszą ani ostatnia taką akcją. Policjanci dążąc do poprawy bezpieczeństwa będą ją cyklicznie powtarzać.