Bardziej odpowiedzialni kierowcy - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bardziej odpowiedzialni kierowcy

Dzisiaj od rana świętokrzyscy policjanci na drogach naszego województwa sprawdzali stan trzeźwości kierujących. Celem działań było przeprowadzenie jak największej ilości badań kierujących i wyeliminowanie z dróg nietrzeźwych użytkowników.

W związku z przeprowadzoną akcją, policjanci na terenie województwa świętokrzyskiego  przebadali łącznie blisko 6 tysięcy kierujących pojazdami, wśród których ujawniono dziewięciu kierujących na tzw. ,,podwójnym gazie’’.

Wraz z kolejnymi działaniami przeprowadzanymi przez policjantów oraz informacjami o częstym sprawdzaniu trzeźwości kierowców, wzrasta świadomość zmotoryzowanych. Nieuchronność kary  oraz  konsekwencje  jakie niesie ze sobą kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, zmniejsza liczbę  amatorów jazdy w stanie nietrzeźwości .

 Opr. MB

Źródło: KWP Kielce