Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Wczoraj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili na terenie miasta Kielc oraz powiatu kieleckiego działania pod nazwą” Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

W czasie prowadzonych działań ujawniono 61 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, jedno wykroczenie popełnione przez kierującego rowerem oraz 47 wykroczeń popełnionych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W 39 przypadkach były to wykroczenia popełnione przez pieszych przechodzących w miejscach niedozwolonych oraz 5 wykroczeń nie stosowania się do sygnalizacji świetlnej. Ogółem ujawniono 109 nieprawidłowych zachowań na drodze.

Podstawowym celem prowadzonych działań jest zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom na drogach oraz wytworzenie w świadomości pieszych i kierujących rowerami przekonania o nieuchronności kary za naruszenia jakichkolwiek przepisów ruchu drogowego.

 

Opr. MP

Źródło: WRD KMP w Kielcach