Podsumowanie działań „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Podsumowanie działań „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”

Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili na terenie miasta oraz powiatu kieleckiego działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”.

Cyklicznie prowadzone działania mają na celu zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom na drogach.

W czasie trwania działań ujawniono 51 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, 2 wykroczenia popełnione przez kierujących rowerami oraz 40 wykroczeń popełnionych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W 24 przypadkach były to wykroczenia popełnione przez pieszych przechodzących w miejscach niedozwolonych oraz 8 wykroczeń niestosujących się do sygnalizacji świetlnej. Ogółem ujawniono w czasie działań 93 nieprawidłowych zachowań na drodze. 

Najważniejszym założeniem prowadzonych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, a co za tym idzie minimalizowanie zdarzeń drogowych, szczególnie z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, bo to oni są szczególnie narażeni na tragiczne skutki w kontakcie z pojazdem.

 

Opr. MP

Źródło: KMP w Kielcach