Działania Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Działania Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Jutro w godz. 06:00-22:00 na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzą działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Ze względu na fakt, że zdarzenia drogowe z udziałem pieszych często są tragiczne w skutkach dla tej grupy policjanci kieleckiej drogówki cyklicznie prowadzą akcję w celu minimalizowania zdarzeń drogowych z ich udziałem. Jutro funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podczas pełnienia służby będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz wykroczenia popełniane przez kierujących a zagrażające bezpośrednio bezpieczeństwu pieszych.

Takie akcje mają za zadanie pełnić również rolę prewencyjną, tj. wytworzyć w świadomości pieszych i kierujących przekonanie o nieuchronności kary za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach