Podsumowanie działań - „Sygnalizator” - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Podsumowanie działań - „Sygnalizator”

W czasie trwania działań funkcjonariusze kieleckiej drogówki ujawnili łącznie 117 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi oraz 8 wykroczeń popełnionych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W 14 przypadkach byli to kierujący pojazdami silnikowymi oraz 4 pieszych niestosujących się do sygnalizacji świetlnej nadającej sygnał barwy czerwonej.

Najważniejszym założeniem prowadzonych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, a co za tym idzie minimalizowanie zdarzeń drogowych oraz uświadomienie kierującym, jak tragiczne w skutkach może okazać się niestosowanie do przepisów ruchu drogowego.

Opr. MP
Źródło: KMP w Kielcach