Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na obszarze miasta Kielce i powiatu kieleckiego prowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

W czasie trwania działań ujawniono 154 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi i 37 wykroczeń przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W 20 przypadkach piesi nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej, a w 15 przechodzili w miejscach niedozwolonych. Funkcjonariusze kieleckiej drogówki ujawnili również 3 wykroczenia polegające na nieprawidłowym przejeżdżaniu przez przejścia dla pieszych przez kierujących pojazdami silnikowymi oraz 28 wykroczeń w relacji kierujący/pieszy. Ogółem ujawniono w czasie działań 191 nieprawidłowych zachowań na drodze.

Najważniejszym założeniem prowadzonych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, a co za tym idzie minimalizowanie zdarzeń drogowych, szczególnie z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego bo to oni są szczególnie narażeni na tragiczne skutki kontaktu w kontakcie z pojazdem.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach