Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

W poniedziałek, 13 lutego 2017 roku na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Funkcjonariusze kieleckiej drogówki podczas pełnienia służby zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz te popełniane przez kierujących, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych. Podczas trwania działań ujawniono 23 wykroczenia popełnione przez pieszych oraz 4 popełnione przez kierujących przeciwko pieszym. Każdy z nas musi mieć świadomość, że w chwili zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu, pieszego nie chroni nic, podczas gdy osoby znajdujące się w pojeździe chroni szereg zabezpieczeń .

Cyklicznie przeprowadzane działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu poprzez uświadamianie zarówno pieszym jak i kierującym jak tragiczne w skutkach mogą okazać się popełniane przez nich wykroczenia.

Ponadto tego rodzaju akcje pełnią również rolę prewencyjną, tj. wytworzenie w świadomości pieszych i kierujących przekonania o nieuchronności kary za naruszenie przepisów ruchu drogowego.


 

Opr : MPK

 

Źródło: KMP w Kielcach