Prędkość – najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych. - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Prędkość – najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych.

Do zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej z powodu przekraczania lub niedostosowania prędkości do panujących zdarzeń drogowych, dlatego w dniu 12 lutego 2017 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzi działania pod nazwą „Prędkość”.

W najbliższą niedzielę w godzinach  06:00-22:00 funkcjonariusze kieleckiej drogówki podczas pełnienia służby będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Prowadzona akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a co za tym idzie zmniejszenie powstawania liczby zdarzeń drogowych. Głównym założeniem działań „Prędkość” jest zminimalizowanie ilości wypadków drogowych zaistniałych m.in. z powodu niestosowania się przez kierujących pojazdami do ograniczeń prędkości, niedostosowania prędkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych.

            Systematycznie prowadzone działania mają ponadto pełnić rolę prewencyjną tj. poprzez wzmożoną kontrolę pomiaru prędkości wytworzyć w świadomości kierujących przekonanie o nieuchronności kary za naruszenie przepisów ruchu drogowego określających dopuszczenie prędkości.

 

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach