Działania ,, Prędkość " kieleckiej drogówki - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Działania ,, Prędkość " kieleckiej drogówki

W poniedziałek 06 lutego 2017 roku na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego w godz. 06:00-22:00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, będą prowadzić działania ,, Prędkość ".

W godz. 06:00-22:00 funkcjonariusze kieleckiej drogówki podczas pełnienia służby będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Akcja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a co za tym idzie zmniejszenie powstawania liczby zdarzeń drogowych. Głównym założeniem działań „Prędkość” jest zminimalizowanie ilości wypadków drogowych zaistniałych m.in. z powodu niestosowania się przez kierujących pojazdami do ograniczeń prędkości, niedostosowania prędkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni jezdni.

            Cyklicznie prowadzone działania mają uświadomić kierującym, że przekraczanie prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania kolizji i wypadków drogowych, które, zwłaszcza
w obecnie panujących warunkach atmosferycznych, mogą okazać się tragiczne w skutkach.

 

Opr. MPK

Źródło: KMP w Kielcach