Styczniowe działania "Prędkość" - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Styczniowe działania "Prędkość"

Jutro na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego w godz. 06:00-22:00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach będą prowadzić działania pod nazwą "Prędkość".

W godz. 06:00-22:00 funkcjonariusze kieleckiej drogówki podczas pełnienia służby będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Akcja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a co za tym idzie zmniejszenie powstawania liczby zdarzeń drogowych. Głównym założeniem działań „Prędkość” jest zminimalizowanie ilości wypadków drogowych zaistniałych m.in. z powodu nie stosowania się przez kierujących pojazdami do ograniczeń prędkości, czy nie dostosowania prędkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni jezdni.

            Cyklicznie prowadzone działania mają uświadomić kierującym, że przekraczanie prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania kolizji i wypadków drogowych, które zwłaszcza
w obecnie panujących warunkach atmosferycznych, mogą okazać się tragiczne w skutkach.

Opr. MPK

Źródło: KMP w Kielcach