Policyjna wywiadówka - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Policyjna wywiadówka

Odpowiedzialność karna nieletnich, rozpoznawanie przejawów demoralizacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku na drodze. Takie tematy były poruszane na szkolnej wywiadówce w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. To wspólna akcja funkcjonariuszy Pierwszego Komisariatu Policji i Wydziału Ruchu Drogowego w Kielcach.

Rodzice bezgranicznie ufający swoim pociechom, często nie dostrzegają szczegółów, które mogą świadczyć o zagrożeniu. Pewne zachowania dzieci, posiadane przez nich przedmioty, a nawet sposób wyrażania swoich opinii na różne tematy mogą wskazywać, że potrzebują zwrócenia na siebie uwagi czy też zwiększenia poświęconego na nie czasu.

Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, funkcjonariusze z Pierwszego Komisariatu Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego w Kielcach wzięli udział w wywiadówce szkolnej Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. To właśnie podczas takiego spotkania rodzice mogli zrozumieć, czym są czyny karalne osób nieletnich, na czym polega demoralizacja i jak temu przeciwdziałać.

Poruszany był również temat narkotyków i to nie tylko pod względem rodzajowym czy prawnym. Rodzice mogli poznać miejsca czy też przedmioty, w których ich dzieci mogą je przed nimi ukrywać.

Na spotkaniu została również poruszona kwestia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym nowe przepisy dotyczące korzystania z elementów odblaskowych po zmroku. Policjant Wydziału Ruchu Drogowego nie tylko przekazał wiedzę na ten temat, ale i wskazał możliwości spowodowania zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na drodze.

W spotkaniu wzięło udział około 150 rodziców, których dzieci uczęszczają do pierwszych klas wspomnianej placówki.

Opr. A.A
źródło: KMP w Kielcach